PODPORA z EU / PROJEKTY EE / O SDRUŽENÍ / KONTAKTY
AKTUÁLNĚ AKTUALITY HISTORIE Vývoj EESTANOVY ČLENSKÁ ZÁKLADNA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PARTNEŘI SDRUŽENÍ ASOCIACE AGEG ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVY MAPA SDRUŽENÍ FOTOGALERIE

Dohoda o spolupráci

 

 

Euregio Egrensis, pracovní sdružení Bavorsko, e.V.

Euregio Egrensis, pracovní sdružení Vogtlandsko/Západní Krušnohoří, e.V.

 

a

 

Euregio Egrensis, pracovní sdružení Čechy, e.V.

(dále jen „partneři“)

 

se

- majíce na paměti po staletí  trvající vztahy mezi Českem, Bavorskem a Saskem,

- na základě společně uznaných principů svobody, demokracie, právního státu a práva na sebeurčení

 

- v úmyslu uvést ustanovení čl. 13 smlouvy ze dne 27.02.1992 mezi Spolkovou republikou Německo a Českou a Slovenskou federativní republikou o dobrém sousedství a přátelské spolupráci do života shodují na níže uvedeném:

 

 

Článek 1 - Název

Partneři zakládají „Euregio Egrensis“ jako společnou přeshraniční instituci.

 

 

Článek 2 - Účel

1.        Cílem Euregia Egrensis je přispět k porozumění a toleranci jakož i rozsáhle, pokojně a partnersky spolupracovat napříč hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko, Svobodným státem Sasko a Českou republikou.

2.        Euregio Egrensis v duchu dobrého sousedství a přátelství koordinuje a podporuje přeshraniční spolupráci a rozvoj.

 

Článek 3 - Územní platnost

Euregio Egrensis zahrnuje v Bavorsku území plánovacích regionů Horní Franky-Východ a Horní Franky-Západ, v Sasku území okresů Aue, Auerbach, Klingenthal, Oelsnitz, Plauen, Reichenbach, Schwarzenberg jakož i do krajů nezačleněné město Plauen, v Durynsku historické území okresů Greiz, Zeulenroda, Schleiz, Lobenstein a v České republice území okresů Karlovy Vary, Sokolov, Cheb a Tachov.

 

Článek 4 - Organizační forma

1.  Orgány Euregia Egrensis jsou

- společné prezídium

- poradní výbory

 

2.  Společné prezidium řídí záležitosti Euregia Egrensis. Jeho členy jsou vždy tři zástupci z každého prezídia partnerů. Schází se v případě potřeby, minimálně však dvakrát ročně. O předsednictví se partneři střídají každé za dva roky.

 

3.  Shromáždění členů příslušných partnerů volí ze svých prezidií tři členy do Společného prezídia a zakládá poradní výbory.

 

4.  Každý z partnerů vysílá po třech zástupcích do každého poradního výboru. Tyto jsou oprávněni hlasovat. Navíc může každý partner do výborů vyslat libovolný počet takzvaných poradců. Společné prezídium přiděluje poradním výborům úkoly. Výbory mohou vyvíjet činnost rovněž z vlastní iniciativy.

 

Výbory jsou zřízeny pro následující tématické oblasti:

-    hospodářství, doprava,

-    kultura

-    cestovní ruch, turismus,

-    ochrana životního prostředí

 

5.  Usnesení orgánů Euregia Egrensis mají doporučující charakter.

 

6.  Podrobnosti jsou stanoveny v jednacím řádu.

 

Článek 5 -  Informace a hlasování

1.  Partneři se budou na Společném prezídiu vzájemně informovat předtím než budou v  rámci jejich působnosti přijata usnesení, týkající se obou dalších partnerů (např. opatření v rámci infrastruktury, projekty v rámci cestovního ruchu, průmyslové lokality, opatření v rámci ochrany přírody, turistické zóny, turistické stezky atd.)

 

2.  Podle možnosti budou zohledňovat přání a podněty dotyčných partnerů.

 

 

Článek 6 - Informování Rady Evropy

Partneři budou o uzavření tohoto protokolu informovat generálního tajemníka Rady Evropy a předají mu jeho znění.

 

Místo, datum: Cheb, 3. února 1993

 

Euregio Egrensis                    Euregio Egrensis                                                      Euregio Egrensis

Pracovní sdružení                  pracovní sdružení                                                     pracovní sdružení

Bavorsko e.V.                        Vogtlandsko/Západní Krušnohoří e.V                    Čechy e.V.

 

 

PARTNER SDRUŽENÍ

logo_vak.JPG [18.41kB]

Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis
Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary • Tel.: +420 353 034 142 • E-mail: info(at)euregio-egrensis.cz
www.euregio-egrensis.cz

loga_paticka.jpg [27.75kB]

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. / Investice do vaší budoucnosti.